TJÄNSTER

 
MEDIARELATIONER/ EVENEMANG  Pressinformation Pressmöten/pressresor Medieträning Debattartiklar
 
    PR-/kommunikationsplan PR-coaching Varumärkesstrategi Sponsringsstrategi
 
   Mediebevakning Branschbevakning Communications audit™ Blogg-/communitybevakning
 

MEDIARELATIONER/
EVENEMANG

Pressinformation
Pressmöten/pressresor
Medieträning
Debattartiklar

STRATEGISK RÅDGIVNING

PR-/kommunikationsplan
PR-coaching
Varumärkesstrategi
Sponsringsstrategi

OMVÄRLDSBEVAKNING

Mediebevakning
Branschbevakning
Communications audit™
Blogg-/communitybevakning

 
 
 
 

KRISKOMMUNIKATION

Krishantering/rådgivning
Krisberedskap, manual
Kristräning
Sociala mediestormar

 

EXTERN KOMMUNIKATION

Tidningar/Nyhetsbrev
Sociala medier
Informationsmaterial
Presentationer

 

INTERN KOMMUNIKATION

Organisationsförändringar
Webb-tv
Tidningar/Nyhetsbrev
Sociala medier-policy