Panasonic Aircon

Så här var läget:
Panasonic Aircon sökte ny PR-byrå efter en tid av uteblivna medieresultat. I samband med uppköpet av Sanyo fick Comvision chansen att hjälpa företaget förstärka den befintliga positionen mot konsumenter och skapa en ny position mot industrisidan. 


Så här gjorde vi:
Med en fokuserad PR-plan med mycket nischade målgrupper satte vi direkt fokus på de två huvudområdena, hushåll och industri. Genom presskonferenser, evenemang och medierelationer knöts nya band med de viktigaste journalisterna inom områdena.


Så här blev resultatet:
Vi uppnådde en ROI på 750 % för Panasonic under två års tid. Detta framförallt genom täckning i nationell press, fack- och miljötidningar både online och i print. Utöver det skapade vi även ett antal samarbeten för Panasonic med andra intressanta företag.

 

Vill du veta mer, kontakta
Lars-Ola: lars@comvision.se +46 (0) 70 689 11 20