Comvision/ Long Tall Sally/ Nowa Executive finner du numera på nelc.se – en tre gånger starkare PR-byrå. Minst.

Tanken med att slå ihop Nowa Executive, Long Tall Sally och Comvision är att helheten ska bli större än summan av delarna. Genom att förena tre väl etablerade PR-aktörer under ett namn med Nowagruppen som tak får vi inte bara tredubbel styrka inom strategisk, kreativ och operativ PR. Vi blir också del av en heltäckande kommunikationskoncern med 65 anställda, 13 dotterbolag och internationell representation. Det ger helt nya möjligheter. För oss, och för dig som kund.

När du läser detta pågår fusioneringen som bäst, under arbetsnamnet NELC. Just nu håller vi på att inventera och formera våra styrkor för en stark framtid. Missa inte den spännande fortsättningen.

 
 

TJÄNSTER

EXTERN KOMMUNIKATION  Tidningar/Nyhetsbrev Sociala medier Informationsmaterial Presentationer

EXTERN KOMMUNIKATION
Tidningar/Nyhetsbrev
Sociala medier
Informationsmaterial
Presentationer

INTERN KOMMUNIKATION  Organisationsförändringar Webb-tv Tidningar/Nyhetsbrev Sociala medier-policy

INTERN KOMMUNIKATION
Organisationsförändringar
Webb-tv
Tidningar/Nyhetsbrev
Sociala medier-policy

KRISKOMMUNIKATION  Krishantering/rådgivning Krisberedskap, manual Kristräning Sociala mediestormar

KRISKOMMUNIKATION
Krishantering/rådgivning
Krisberedskap, manual
Kristräning
Sociala mediestormar

STRATEGISK RÅDGIVNING  PR-/kommunikationsplan PR-coaching Varumärkesstrategi Sponsringsstrategi

STRATEGISK RÅDGIVNING
PR-/kommunikationsplan
PR-coaching
Varumärkesstrategi
Sponsringsstrategi

OMVÄRLDSBEVAKNING  Mediebevakning Branschbevakning Communications audit™ Blogg-/communitybevakning

OMVÄRLDSBEVAKNING
Mediebevakning
Branschbevakning
Communications audit™
Blogg-/communitybevakning

MEDIARELATIONER/ EVENEMANG  Pressinformation Pressmöten/pressresor Medieträning Debattartiklar

MEDIARELATIONER/
EVENEMANG

Pressinformation
Pressmöten/pressresor
Medieträning
Debattartiklar