Vi på Comvision är specialister och rådgivare inom PR, medierelationer och strategisk kommunikation. Vi arbetar med ärlig kommunikation, som både vi och våra kunder kan stå för, som utvecklar varumärken och goda relationer samt skapar bestående resultat för våra uppdragsgivare. Vi arbetar med både små och stora, svenska och internationella kunder, i Sverige, Norden och globalt. Våra uppdragsgivare finns inom bland annat resor/destinationer, flyg, management och service, bil- och däckindustri. 

 
 

TJÄNSTER

EXTERN KOMMUNIKATION  Tidningar/Nyhetsbrev Sociala medier Informationsmaterial Presentationer

EXTERN KOMMUNIKATION
Tidningar/Nyhetsbrev
Sociala medier
Informationsmaterial
Presentationer

INTERN KOMMUNIKATION  Organisationsförändringar Webb-tv Tidningar/Nyhetsbrev Sociala medier-policy

INTERN KOMMUNIKATION
Organisationsförändringar
Webb-tv
Tidningar/Nyhetsbrev
Sociala medier-policy

KRISKOMMUNIKATION  Krishantering/rådgivning Krisberedskap, manual Kristräning Sociala mediestormar

KRISKOMMUNIKATION
Krishantering/rådgivning
Krisberedskap, manual
Kristräning
Sociala mediestormar

STRATEGISK RÅDGIVNING  PR-/kommunikationsplan PR-coaching Varumärkesstrategi Sponsringsstrategi

STRATEGISK RÅDGIVNING
PR-/kommunikationsplan
PR-coaching
Varumärkesstrategi
Sponsringsstrategi

OMVÄRLDSBEVAKNING  Mediebevakning Branschbevakning Communications audit™ Blogg-/communitybevakning

OMVÄRLDSBEVAKNING
Mediebevakning
Branschbevakning
Communications audit™
Blogg-/communitybevakning

MEDIARELATIONER/ EVENEMANG  Pressinformation Pressmöten/pressresor Medieträning Debattartiklar

MEDIARELATIONER/
EVENEMANG

Pressinformation
Pressmöten/pressresor
Medieträning
Debattartiklar